Başlangıç ve Bitiş Tarihi
31.10.2019- 31.12.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:12
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerin Başvuru Sonuçları


Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Asil Listesi

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Yedek Listesi


Kısmi zamanlı çalışmaya asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak en geç 08.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bizzat başvurması gerekmektedir. Öğrencilerimiz 15.11.2019 tarihinde listede çalışacakları birimlerde göreve başlayacaktır. Bu tarihten önce haftalık çalışma planını düzenlemek üzere mutlaka çalışacakları birim ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Yeni tarihli öğrenci belgesi,
3- 2 adet fotoğraf (internet çıktısı, fotokopi vb. hariç)
4- Banka hesap numarası (SKS Daire Başkanlığı tarafından belirlenen banka),
5- Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (SKS Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanır),
6- Sigortalı işe giriş bildirgesi (SKS Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır),
8- İhtiyaca göre SKS Daire Başkanlığı tarafından istenecek diğer formlar.Not: Bu duyuru resmi bir tebligat olup, asil listede olan öğrencilere ayrıca yazılı olarak duyuru yapılmayacaktır.