Başlangıç ve Bitiş Tarihi
04.10.2019- 30.11.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:11
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İsteyen Öğrenci Başvuruları Başlamıştır.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

                Aşağıdaki tabloda bildirilen birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 04.10.2019 - 21.10.2019 tarihleri arasında “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci İş Başvuru Formu (EK-2)” ile birlikte ilgili birimlere başvurabilirler. (Bir kişi yalnızca bir birime başvuru yapabilir) Başvuruları değerlendirilen öğrencilerimizden çalışmaya hak kazananların asıl ve yedek listesi http://www.atu.edu.tr ve https://sks.atu.edu.tr/ adresinde 28.10.2019 tarihine kadar duyurulacaktır. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin "Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler" kısmında yazan belgeleri hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 04.11.2019 tarihine kadar bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, Daire Başkanlığı tarafından kendilerine bildirilen tarihte görev yapacakları birimde çalışmaya başlayacaklardır.


Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi,

3- 2 adet fotoğraf (internet çıktısı, fotokopi vb. hariç)

4- Banka hesap numarası (Daire Başkanlığı tarafından belirlenen banka),

5- Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanır),

6- Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır),

7- Öğrenci SGK Sorgulama FormuBAŞVURU ŞARTLARI
(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
(c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
(d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
(e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
(f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
(g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
(h) Yeterli genel not ortalamasına sahip olmak, (Genel not ortalaması Lisans programı öğrencileri için en az 2,00/4,00; lisans üstü program öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekir)
(ı) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden yukarıda belirtilen normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKATİNE;
Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerden alınan başvuru formları biriminizde oluşturacağınız Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencileri Seçme Komisyonu tarafından değerlendirilip çalıştırılmaya uygun görülen öğrenciler “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci Asıl ve Yedek Listesi (EK-3)”Formu doldurularak öğrencilerin başvuru formları ile birlikte en geç  24.10.2019 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.